Vodstvo

Predsednik:                       Silvan Saksida

Podpredsednik:                Dušan Bevčar, Dušan Kristančič

Tajnik:                                Robert Feri

Zakladnik:                          Matjaž Pregelj

Klubski mojster:                Elvis Bužinel

Programski vodja:             Primož Černic


Prihajajoči predsednik:    Dušan Kristančič