Vodstvo

Predsednik:                       Elvis Bužinel

Podpredsednik:                Dušan Bevčar, Primož Černic

Tajnik:                                Matjaž Pregelj

Zakladnik:                         Boštjan Štekar

Klubski mojster:                Alan Dornik

Programski vodja:            Milan Černjak


Prihajajoči predsednik:    Dušan Bevčar