Vodstvo

Predsednik:                       Dušan Kristančič

Podpredsednik:                Dušan Bevčar, Elvis Bužinel

Tajnik:                                Robert Feri

Zakladnik:                         Matjaž Pregelj

Klubski mojster:                Elvis Bužinel

Programski vodja:            Primož Černic


Prihajajoči predsednik:    Elvis Bužinel