Vodstvo

Predsednik:                       Dušan Bevčar

Podpredsednik:                Robert Feri

Tajnik:                                Robert Feri

Zakladnik:                         Matjaž Pregelj

Klubski mojster:               Elvis Bužinel

Programski vodja:            Ljubo Rusjan


Prihajajoči predsednik:    Robert Feri